NebulaeWiki “星云轨道交通”的版本间差异

“星云轨道交通”的版本间差异

来自NebulaeWiki
第74行: 第74行:
 
|浦汇塘
 
|浦汇塘
 
|6
 
|6
|
+
|3.10
 
|6A
 
|6A
 
|80
 
|80
第82行: 第82行:
 
|建设中
 
|建设中
 
|北京路
 
|北京路
|江口大桥
+
|柏景湾
 
|8
 
|8
 
|
 
|
第92行: 第92行:
 
|建设中
 
|建设中
 
|星云港
 
|星云港
|
+
|湘山
|
+
|10
 
|
 
|
 
|6A
 
|6A
第103行: 第103行:
 
|
 
|
 
|星港大道
 
|星港大道
|
+
|12
 
|
 
|
 
|6A
 
|6A

2022年1月22日 (六) 12:00的版本

若无特别说明,本词条的“星云”皆指NebulaeCraft

星云轨道交通,是服务于NebulaeCraft 5周目的城市轨道交通系统。

历史

2021年

2022年

线路

线路名称 目前状况 起点站/尽头站 车站数目 运营长度(千米) 车型编组 速度等级 自动驾驶级别
环线 运营中 浦汇塘 浦汇塘 16 8.50 6A 120 GoA4 无人驾驶
中央线 运营中 蓝烛湾 国立竞技场 5 1.93 8A 120 GoA4 无人驾驶
星岛线 运营中 九江西路 议事堂 6 3.00 8A 80 GoA4 无人驾驶
港湾线 建设中 港头 四川南路 9 8A 80 GoA4 无人驾驶
江湾线 建设中 海怡半岛 浦汇塘 6 3.10 6A 80 GoA2 自动区间运行
都会线 建设中 北京路 柏景湾 8 6A 80 待定
江北线 建设中 星云港 湘山 10 6A 80 GoA2 自动区间运行
星川线 建设中 星港大道 12 6A 80 GoA2 自动区间运行